CASE

SCB fördubblade sitt genomslag

SCB har på kort tid fördubblat antalet artiklar där deras experter citeras i landets medier. En av nycklarna har varit samarbetet med Newsworthy, som hjälpt myndigheten att nå ut lokalt.
Här berättar Johannes Cleris, pressansvarig på SCB, om samarbetet med Newsworthy.

Statistikmyndigheten SCB är en av de mest omnämnda myndigheterna i Sverige. Den nämns i cirka 30 000 artiklar varje år.

– Men i väldigt många texter nämndes vi tidigare en bit ner, inte sällan som källa. Vi ville öka antalet artiklar där vi citeras som experter, där vi får prata om vår statistik. Det är ett bra tecken på att statistiken når fram till medborgarna, vilket är en väldigt stor del av poängen med vad vi gör, säger Johannes Cleris

Under hösten 2019 inledde SCB en bred satsning på mer målgruppsanpassat innehåll och smartare publiceringar. Hösten därpå kopplades Newsworthy in för att lokalanpassa pressmeddelanden om statistik.

Varför var lokala versioner så viktiga?

– Lokalredaktioner har sällan resurser att lägga tid på att gå igenom SCB:s siffror på kommunnivå. Första gången vi presenterade namnstatistik på lokal nivå skrev jag ett vanligt pressmeddelande och var extremt tydlig med att vi hade statistik för varje kommun och län. Det funkade inte. Lokalredaktioner behöver färdig information om sina kommuner att ta ställning till, inte en länk till mer information.

Dynamiska, autogenererade pressmeddelanden

Med hjälp av Newsworthy får landets lokalredaktioner färdiga pressmeddelanden med det viktigaste och mest anmärkningsvärda som SCB:s statistik visar om varje kommun. Det underlättar för lokalredaktionerna – och leder ofta även till att journalisterna sätter sig in i statistiken och hör av sig till SCB med följdfrågor

– Vi vill att statistiken ska nå ut till allmänheten, det är inte minst en demokratifråga. Och det gör den om vi når ut till lokalredaktionerna.

Finns det några svårigheter?

– Vi stämmer av allt innehåll med experterna eftersom det extremt viktigt att allt i blir rätt. Men med automatisering blir det ändå svårare att ha detaljerad koll på exakt varenda version som skickas ut.

Sex exempel från veckan 8, 2021. då SCB:s befolkningsstatistiker nämndes i över hundra inslag och artiklar, tack vare dynamiska citat. (Faksimil från Dagens Nyheter, Borås Tidning, Ystads Allehanda, Nerikes Allehanda, Västerbottens-Kuriren och Lokaltidningen Stenungsund)

Har det blivit fel någon gång?

– Inte direkt fel, men missvisande vid ett tillfälle. I vårt första utskick med Newsworthy stod det i några versioner att skatten höjts i den aktuella kommunen. Det var visserligen korrekt, men höjningen berodde på att regionskatten höjts, inte på att kommunerna höjt kommunalskatten. Det lärde vi oss av.

Vad kan Newsworthy göra som SCB inte kan ordna själva?

– På vår myndighet finns all den kompetens som Newsworthy har, men den är utspridd runt om i organisationen hos personer som jobbar med mycket annat. Hos er finns den samlad hos några individer som koncentrerat kan ägna sig åt just den här uppgiften.

Vad har varit bäst med samarbetet med Newsworthy?

– Resultatet. Vi har fått helt nya möjligheter att nå ut med lokal statistik tack vare detta. Det demokratiska värdet i att nå ut till medborgarna med deras statistik är den allra största vinsten.

Exempel: Nyheter om framtidens befolkning

Lokalanpassade nyheter om hur många invånare som väntas bo i alla kommuner om tjugo år gav brett genomslag med hög kvalitet.
Case
Bakgrund
SCB gör varje år framskrivningar av förväntat antal invånare i alla kommuner och län. I 2021 års statistiksläpp sattes fokus på 2040-prognoser.
Utförande
Lösning
Pressmeddelanden för samtliga kommuner och län med tillhörande grafik. Se till exempel Jönköpings kommun och Blekinge län.
Genomslag
Resultat
Över 200 publiceringar i medier över hela landet. Nästan hälften av dessa med citerad kommentar från SCB:s expert.

Det här gör Newsworthy för SCB

  • Samarbete sedan 2020 för att ta fram unika pressmeddelanden på kommun- och länsnivå om bland annat pandemieffekten på arbetsmarknaden och försörjningskvoter.
  • Newsworthy ansvarar för innehållsproduktion och distribution till lokala redaktioner.
  • 3–4 publiceringar per termin kring ämnen som befolkningsutveckling, näringsliv och skatter.

Fler kundcase

Läs mer om hur andra företag, organisationer och myndigheter jobbat med Newsworthy.
If
If har stärkt sin röst i lokala medier
“Med Newsworthys hjälp kan vi leverera bra fördjupat lokalt material. Det för oss närmare lokalredaktionerna och deras publik.”

Jessica Hjälmered, presschef

Byggnads
Mindre arbetsinsats, större genomslag – lyckat pilotprojekt med Byggnads
“Genomslaget blev bättre, produkten mer genomarbetat och arbetsinsatsen för oss lägre jämfört med tidigare, särskilt på regional nivå.”

Gabriel Dahlander, pressansvarig