CASE

If har stärkt sin röst i lokala medier

Newsworthy Content har hjälpt försäkringsbolaget Ifs nå ut i lokala nyhetsmedier med en serie datadrivna nyhetsutspel. Här delar Jessica Hjälmered från If med sig av sina fem största lärdomar från två års samarbete.

– Med Newsworthys hjälp kan vi leverera bra fördjupat lokalt material. Det för oss närmare lokalredaktionerna och deras publik, säger Jessica Hjälmered, presschef på If.

Inbrottsstölder, viltolyckor, bränder i hemmet, bygglov, populära hundnamn – Newsworthy Content har sedan år 2020 hjälpt försäkringsbolaget If göra lokala nyheter med stor framgång. Pressmeddelanden har i regel baserats på offentlig data från myndigheter som Brottsförebyggande rådet, Lantbruksverket och SCB.

Jessica Hjälmered har fem tips till dig som är nyfiken på att kommunicera med Newsworthy Contents tjänst eller liknande automatisering.

1. Var unik

– Hitta något unikt att berätta. Här är det viktigt att ha en bra partner att spåna fram idéer med.

Så här kan ett pressmeddelande se ut
Ladda ner (pdf)

2. Välj noga vad du gör lokalt och inte

– För att nå ut i både riks- och lokalmedia är det viktigt att hitta rätt balans mellan lokala pressmeddelanden och nyheter för de stora riksredaktionerna. Här hjälper det att ha en tydlig strategi att följa och utvärdera.

3. Förbered dig på respons

– Behovet av lokala uppgifter ökar. I takt med att folk ser att vi kan presentera lokal data ökar efterfrågan ännu mer. Newsworthy har varit bra på att snabbt svara på fler frågor och ta fram extra material vid behov.

Hundnamnen gav omnämnanden i 95 olika artiklar och nyhetsinslag, enligt Retrievers Mediearkivet.

4. Redovisa tydlig metod och källa

– Ange tydligt metodval och källhantering i utskicket. De ska gå att svara rakt och säkert vid frågor.

5. Utnyttja chansen att göra återkommande jobb

Newsworthy Contents teknik gör det inte bara lätt att producera lokalt innehåll. Det gör det också lätt att göra återkommande rapporter, när ny data blir tillgänglig. Säsongsrelaterade nyheter som cykelstölder, viltolyckor och bränder inför jul kan i dag produceras med hög grad av automatisering.

– Återkommande bevakningar stärker kontinuiteten. När vi planerar vet vi att oavsett hur belastningen ser ut hos oss under en viss period, med inkommande förfrågningar och tillgängliga personalresurser, att Newsworthy kommer kunna producera bra sammanställningar av data åt oss.

Exempel: Semi-automatiserade nyheter om inbrottsstölder

Ett kodbaserat arbetssätt möjliggör snabba, korrekta och lokala nyheter.
Bakgrund
Bakgrund
Brås återkommande statistik över anmälda inbrottsstölder är viktig för ett försäkringsbolag som If att följa, samtidigt som det finns ett stort medieintresse. Det här är en given plats i nyhetsflödet där bolag vill finnas med.
Lösning
Lösning
Newsworthy Content automatiserar inhämtning och analys av data från Brå, samt generering av stommen till lokala pressmeddelanden. Den här stommen kompletteras varje år med färska citat, aktualisering och eventuell ny vinkling.
resultat
Resultat
Starkt genomslag år efter år. Med ett kodbaserat arbetssätt garanterar vi inte bara en snabb, utan också faktamässigt korrekt nyhetspublicering efter att nya siffror släppts.

Det här gör Newsworthy för If

  • Idé och research: Vi hjälper till att hitta och paketera nyhetsrelevant data.
  • Innehållsproduktion: Vi har fram lokalanpassade pressmeddelanden ner på läns- och kommunnivå, inklusive grafik och datatabeller.
  • Distribution: Vi ser till att rätt lokalredaktion får rätt lokal version av pressmeddelandet. If använder fortfarande sin vanliga publiceringsplattform för det nationella pressmeddelandet, men de lokala varianterna mejlas ut av Newsworthy.

Fler kundcase

Läs mer om hur andra företag, organisationer och myndigheter jobbat med Newsworthy.
SCB
SCB fördubblade sitt genomslag
“Det demokratiska värdet i att nå ut till medborgarna med deras statistik är den allra största vinsten.”

Johannes Cleris, pressansvarig

Byggnads
Mindre arbetsinsats, större genomslag – lyckat pilotprojekt med Byggnads
“Genomslaget blev bättre, produkten mer genomarbetat och arbetsinsatsen för oss lägre jämfört med tidigare, särskilt på regional nivå.”

Gabriel Dahlander, pressansvarig