CASE

Mindre arbetsinsats, större genomslag – lyckat pilotprojekt med Byggnads

Inför den årliga arbetsmiljöveckan lyckades fackförbundet Byggnads både profilera och faktaserva sina regionala förtroendevalda med Newsworthys hjälp.

Varje år ordnar fackförbundet Byggnads en arbetsmiljövecka, där skyddsombud gör gör extra kontroller på arbetsplatser över hela landet. Inför arbetsmiljöveckan 2021 ville förbundet förenkla det här arbetet.

Med assistans från Newsworthy Content sammanställdes ett regionalt faktaunderlag om arbetsskador och arbetsmiljö i byggbranschen baserat på data från Arbetsmiljöverket och Byggnads egna medlemsenkäter. Siffrorna paketerades med text och grafik som pressmeddelanden på länsnivå (se till exempel Värmland). Pressmeddelandena fungerade samtidigt som argumentationsunderlag för förbundets regionala ordförande.

– Genomslaget blev bättre, produkten mer genomarbetat och arbetsinsatsen för oss lägre jämfört med tidigare, särskilt på regional nivå, säger Gabriel Dahlander, pressansvarig på Byggnads.

Ladda ner exempel (pdf)

I pressmeddelandena profilerades de lokala talespersonerna med anpassade citat där det nyhetsmässigt mest relevanta i just den regionen lyftes fram.

De förtroendevalda försågs också med analyser av den data som var relevant för just deras område, som underlag i deras påverkansarbete.

Gabriel Dahlander lyfter fram enkelheten att jobba tillsammans med Newsworthy som en fördel.

– Med en del leverantörer känner man att “det här kunde jag lika gärna ha gjort själv”. Så är det inte med Newsworthy. Jag uppskattade att vi fick rak respons och ärliga prognoser på vår data.

Har du några tips till andra som funderar på att jobba med Newsworthy?

– Man behöver ha en tydlig och rak nyhet där den nedbrutna statistiken är relevant på lokal nivå. Inte bara en idé att man vill kommunicera i en viss fråga.

Läs mer:

Steg för steg: Så här gick det till

Bild på grafer
Datainsamling och nyhetsvärdering
Newsworthy började med att sammanställa regional data från Byggnads medlemsenkäter, tidigare arbetsplatsundersökning och Arbetsmiljöverket till ett faktapaket.
Bild på pressmeddelande
Utförande
Lokalanpassade pressmeddelanden för alla län. Vi satte särskilt fokus på att lyfta fram Byggnads regionala talespersoner med anpassade nyhetsmässiga citat.
Bilder på pressmeddelanden
Genomslag
Omkring 70 lokala medier publicerade nyheter baserat på utskicket under den första veckan. Stort utrymme för de regionala siffrorna.

Fler kundcase

Läs mer om hur andra företag, organisationer och myndigheter jobbat med Newsworthy.
SCB
SCB fördubblade sitt genomslag
“Det demokratiska värdet i att nå ut till medborgarna med deras statistik är den allra största vinsten.”

Johannes Cleris, pressansvarig

If
If har stärkt sin röst i lokala medier
“Med Newsworthys hjälp kan vi leverera bra fördjupat lokalt material. Det för oss närmare lokalredaktionerna och deras publik.”

Jessica Hjälmered, presschef